The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, Ankara ilinin merkezi, Türkiye'nin  en kalabalık ikinci ve dünyanın en kalabalık otuz sekizinci kenti.  Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya  bölümünde yer alır. Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olduğu için, hem  konum hem de işlev itibariyle Türkiye'nin kalbi benzetmesi yapılır. Ortalama  938 metre rakıma sahip olan kentin nüfusu, 2010 yılı nüfus sayımına göre  4.431.719'dur.   Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı'na ulaşan Ankara,  Hattileri, Hititleri, Frigleri, Lidyalıları, Ahamenişleri (Persler),  Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları, Selçukluları ve Osmanlıları  ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte,  Galatların bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik  yapmış olan kent, 1923'ten beridir Türkiye'ye başkentlik etmektedir.  Ankara; kedisi, keçisi, tiftiği, tavşanı, armudu, balı, çiğdemi ve Kalecik  Karası denilen misket üzümü ile ünlüdür.  Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.