The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye Düzenleme Kurulu Deniz Zeyrek (ODTÜ) Çiğdem Sağın Şimşek (ODTÜ) Jochen Rehbein (ODTÜ) Araştırma Görevlileri Mehmet Akkuş Ufuk Ataş Gözde Balıkçı Behice Ceyda Cengiz Orhan Demir Fatma Gümüşok Gülden Taner ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH