The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye İletişim Bilgileri Kurultay Düzenleme Kurulu’yla aşağıdaki elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz: ictl2012@metu.edu.tr Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 06800 Çankaya, Ankara, Türkiye.  Telefon: +90 312 210 4070 /  7780    +90 312 210 6495    +90 312 210 6494 Faks: +90 312 210 7969 E-posta: ictl2012@metu.edu.tr     ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH