The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH Kabul Edilen Bildiriler Sözlü Bildiriler Poster Sunuları Yuvarlak Masa Bildirileri Poster Sunuları İçin Biçim Kuralları Poster sunuları için ayrı bir zaman ayrılacakır. Posterler, “blu-tack” yapıştırıcı kullanılarak panolara sabitelenecektir. Katılımcılara yapıştırıcı temin edilecektir. Bildiri başlığı, yazarlar ve kurum/üniversite bilgileri posterinizin üst orta kısmında başlık olarak belirtilmelidir. Başlık en az 2.5 cm yüksekliğinde olmalıdır. Poster genelinde anlaşılabilir ve tutarlı yazı tipi ve boyutu kullanılmalıdır. Microsoft Powerpoint ve Microsoft Publisher poster hazırlamak için önerilebilir. Posterler için kullanılacak panoların boyutları: En: 100 cm, boy: 130 cm.