The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye Katılım Koşulları Kurultaya, aşağıda belirtilen türlerde hazırlanan sunumlarla katılınabilir. 1. Bildiriler  Tek veya ortak bildirilerin sunumu için 20 dakika, tartışma için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri,örnekler ve kaynakça dahil 250 sözcüğü geçmemek koşuluyla, konu, araştırma sorusu ve yöntemleri kapsamalıdır. 2. Yuvarlak Masa Toplantısı Yuvarlak masa toplantısı özel bir araştırma sorununun derinlemesine ve ayrıntılı olarak tartışılmasını amaçlar ve 2 saat sürebilir. Toplantının konusunu, konuşmacıları ve ortaya atılan görüş ve önerilerin konuyla ne denli ilintili olduğunu toplantı yöneticisi belirler.  Bildiri sayısı ve sunum uzunluğu, tartışma zamanı gibi konularla ilgili iç düzenlemelere toplantı düzenleyicisi karar verir. Düzenleyici, toplantının genel fikrini yansıtan 650 sözcüğü geçmeyen özeti bireysel sunumları dahil ederek hazırlar. Ayrıca, her bir sunum özeti hakem değerlendirmesine sunulur. 3. Poster Poster sunumlarının amacı, devam etmekte olan ve/veya yakın dönemde sonuçlandırılmış araştırma sonuçlarıyla ilgili bilgi alış-verişidir. Bu sunumlar düzenleme kurulunca belirlenen zaman ve yerde gerçekleştirilir. ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH