The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin  kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler  alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu  Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin  "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" 29 Ocak 1957  tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel  kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Kanunu" ise 27 Mayıs 1959  tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel  ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve  saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık,  750 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 400 öğretim görevlisi, 1,400  araştırma görevlisi, 23,000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam  mezun sayısı ise 95.000'in üzerindedir. Detaylı bilgi için lütfen üniversitenin anasayfasına bakınız.   ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH