The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye Bildiri Özeti Gönderimi Bildiri özeti gönderimi süresi dolmuştur. Göndermiş olduğunuz özetler için teşekkür ederiz. Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi Tüm bildiri özetleri adları saklı tutulan hakemler tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonuçları ve hakemlerin yorumları bildiri sahiplerine bireysel olarak ve gizlilik ilkeleri uyarınca bildirilecektir. Kabul edilen bildiri ve posterler 26 Mayıs 2012’de duyurulacaktır. ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH