The 16th International Conference on Turkish Linguistics September 18-21, 2012 - Ankara, TURKEY 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül, 2012 - Ankara, TÜRKİYE © Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye ©Arka plandaki harita Jost Gippert’in izniyle kullanılmıştır. ENGLISH Yenilenmiş Özetler Gönderilen özetler için kabul mesajı alan tüm katılımcılarımızın hakem görüşlerine göre yenilenmiş özetlerini 15 Temmuz 2012 tarihine kadar ictlabst@metu.edu.tr  adresine gondermeleri rica olunur. Yenilenmiş özetlerin bildiri özeti şablonu (buradan ulaşılabilir) kullanılarak yazilmasi rica olunur. Yenilenmiş özetler için yazım kuralları: a. A4 kağıt için üstten ve alttan 6 cm, sağdan ve soldan 5 cm verilmesi; b. Başlığın Times New Roman 12 punto, koyu yazı ile sayfaya ortalanarak yazılması; c. Başlığın altına Times New Roman 12 koyu punto ile ad-soyad, (soyad büyük harflerle) alt satıra Times New Roman 10 punto, italik yazıyla kurum adı, sonraki satıra Times New Roman 10 punto ile e-posta adresi yazılması; d. Kaynakça içinde olmak üzere 250-400 sözcüklük özet metnin Times New Roman 11 punto, tek satır aralığı, tam kenar ayarı yapılarak yazılması; e. Kaynakçanın Times New Roman 10 punto, tek satır aralığı, tam kenar ayarı yapılarak yazılması rica olunur.